In deze tijd kun je als organisatie niet meer zonder een MVO beleid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft bij ons de volle aandacht. Bij een MVO beleid staan er 3 begrippen centraal: People, Planet en Profit. Waar het op neer komt is dat een organisatie meer aandacht aan milieu en personeel besteedt. Met ons MVO beleid proberen wij aan te geven hoe wij meewerken aan een duurzame ontwikkeling. In de ISO 26000 zijn 7 richtlijnen gedefinieerd waar een goed MVO beleid aan moet voldoen. Aan de hand van de 7 richtlijnen hebben wij ons MVO beleid opgesteld.

1. Behoorlijk bestuur
Wij vinden een goed bestuur erg belangrijk. Volgens ons hoort bij duurzaam ondernemerschap een goed bestuur die verantwoording aflegt, op een transparante en controleerbare manier. Tevens waken wij ervoor dat onze medewerkers zich houden aan de regels en richtlijnen op het gebied van fatsoenlijk zaken doen. Met specifieke gedragscodes maken wij duidelijk welke principes wij hanteren en hoe deze nageleefd moeten worden. Deze regels zijn vastgelegd in ons personeelshandboek.
2. Mensenrechten
Wij hebben een duidelijk beleid ontwikkeld ten opzichte van onze productielocaties; de rechten voor de mens moeten gerespecteerd worden en corruptie en impact op het milieu tegen gegaan.
3. Arbeidsomstandigheden
Wij hechten veel waarde aan de duurzame ontwikkeling van onze medewerkers. De medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen via opleidingen en trainingen. Dit wordt mogelijk gemaakt via externe en interne opleidingen die de medewerkers mogen volgen. Zowel op het gebied van veiligheid als gezondheid komen de belangen van klanten, medewerkers en de organisatie samen. Wij investeren in een nog veiliger en effectiever gezondheidsbeleid.
4. Milieu
Op het gebied van milieu spannen wij ons hard in om zo min mogelijk het milieu te belasten. We investeren in materialen en machines die de impact op het milieu minimaliseren. Ons wagenpark beschikt alleen maar over auto's die milieuvriendelijk zijn en zo veel mogelijk CO2 reduceren. Daarbij wordt er ook nog eens gereden in plug-in hybide auto's waarbij de accu opgeladen wordt middels het elektriciteitsnet waardoor het brandstofgebruik omlaag gaat en er minder CO2-uitstoot is. Verder is het magazijn uitgerust met automatische energie zuinige LED verlichting met bewegingssensoren en alle machines rijden op stroom. In ons gehele pand is het licht uitgerust met bewegingssensoren zodat er geen onnodig licht blijft branden. Daarnaast gaan we tevens zuinig om met water en gas. Wij stimuleren en promoten biologische afbreekbare producten. De binnen- en buitendienstmedewerkers denken mee aan efficiëntere en milieusparende goederen voor onze klanten. Wij zijn bezig met bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat onnodige activiteiten kunnen worden vermeden. Wij zijn ons bewust van schadelijke stoffen die vrij komen bij verbranding van PET/PP/BOPP materialen. Om die reden heeft Base Packaging ook gekozen voor het uitsluitend produceren en leveren van Polyethyleen materialen. Polyethyleen geeft geen schadelijke stoffen af bij verbranding en is niet schadelijk voor het grondwater. Daarnaast verkiezen wij altijd, daar waar mogelijk, het gebruik van gerecycled plastic boven de productie van nieuw plastic. Zodoende stimuleren wij de recyclage van plastics en zorgen we voor minder afval. Ook het interne productie afval wordt in zijn geheel gerecycled en ingezet om nieuwe plastic zakken te produceren.
5. Eerlijk zaken doen
Base Packaging heeft de uitstraling van een jong, ondernemend en dynamisch bedrijf. Respect naar collega's, leveranciers en cliënten staat hoog in het vaandel. Tevens zijn er diverse normen en waarden en gedragscodes van belang in verband met ethische, maatschappelijke en milieu gerelateerde principes.
6. Consumentenbelangen
Wij stimuleren ketenverantwoordelijkheid om zo duidelijkheid te scheppen in de keten. Op deze manier kan bijvoorbeeld kinderarbeid, biodiversiteit en corruptie worden opgespoord. Wij proberen zo meer transparantie te brengen in de keten.
7. Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling
Wij streven naar een band met de maatschappij waarin wij actief waarde kunnen toevoegen en niet alleen een economische, maar ook een sociaal maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Wij willen graag onze betrokkenheid met de samenleving onderstrepen, maar ook onze middelen zo effectief mogelijk inzetten. De Best Packaging Group, waar Base Packaging onderdeel van is, zet zich al jarenlang in voor het goede doel: de KWF kankerbestrijding, door middel van deelname aan de Ride for the Roses. Al enige jaren fietsten wij met een grote wielerploeg mee. Op deze manier kunnen wij op een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd iets doen voor het goede doel.