Recycling van plastic verpakkingen in EU bijna verdubbeld sinds 2005

Recycling van plastic verpakkingen in EU bijna verdubbeld sinds 2005

Van alle materiaalstromen schroeft de EU de recycling op naar 55 procent in 2016. In 2010 was dat percentage nog 53 procent. De recycling van elektronische producten, zoals computers, televisies, koelkasten en mobiele telefoons, neemt ook al jaren toe. Hiervan groeide het hergebruik van 28 procent in 2010 naar 41 procent in 2016. Bouwafval werd in 2016 zelfs al voor 89 procent gerecycled. De gehele categorie van verpakkingsmateriaal, waar bijvoorbeeld ook glas en karton onder vallen, werd voor 67 procent hergebruikt.

Merendeel productie gebruikt nog nieuwe grondstoffen

Overigens is Eurostat niet onverdeeld positief: het aandeel van gerecycled materiaal dat wordt gebruikt voor nieuwe productie is nog niet groot. De indicator 'circulair materiaal gebruiksratio' kwam in 2016 op 12 procent, wat betekent dat de grote meerderheid nog altijd uit nieuwe grondstoffen bestaat. De economie is volledig circulair als alle producten na hun gebruiksduur worden ingeleverd en volledig worden gerecycled. Het materiaal wordt vervolgens ingezet voor nieuwe, hoogwaardige producten. Hierbij blijft geen afvalmateriaal over.

De Europese Commissie komt binnenkort met een rapport om het actieplanvoor een circulaire EU van 2015 sneller uit te voeren.

Bron: NU.nl