NOS artikel: China wil ons plastic afval niet meer

Op 8 januari 2018 verscheen het artikel op NOS: 'China wil ons plastic afval niet meer recyclen, dus verbranden we het maar.' Wat betekent dit voor Europa?

Sinds 1 januari heeft China een importverbod ingesteld op verschillende soorten afval, waaronder plastic. En daardoor dreigen problemen hier in Europa. Want een groot deel van het Europese plastic afval werd altijd door China verwerkt.
Bekijk hier het filmpje met de uitleg!

Nu China ons plastic afval niet meer wil hebben, verdwijnt er veel meer afval in de verbrandingsoven. In Europa is te weinig capaciteit om al dit plastic opeens te gaan recyclen. Het gaat in Nederland vooral om plastic bedrijfsafval. Plastic afval van consumenten moet namelijk verplicht binnen Europa verwerkt worden. Geschat wordt dat ongeveer een derde van het afval dat voorheen naar China ging, nu naar andere Aziatische landen gaat. De rest moet dus hier in Europa worden verwerkt of verbrand.

'Recycle-doelstelling gaan we niet halen'
Hierdoor gaat Nederland waarschijnlijk de doelstelling voor het recyclen van kunststof verpakkingen niet halen. Het plan was om dit jaar 54 procent van de consumenten- en bedrijfsverpakkingen te recyclen. Maar als we meer afval gaan verbranden, wordt dat moeilijk haalbaar.

"De doelstellingen zullen niet gehaald worden", zegt Ben Kras van afvalsorteerder Kras Recycling. "Er wordt meer verbrand en minder gerecycled. In Europa kunnen we alleen afval verwerken als het hartstikke goed gesorteerd is, anders kunnen en willen bedrijven het niet hebben. Ik heb nu veel meer voorraad staan dan normaal. Normaal verzond ik containers vol naar China, maar mijn laatste containers gingen in september die kant op."

Duurder voor consument
Er gaat dan wel geen plastic afval van consumenten naar China, maar het recyclen van consumentenafval kan door de situatie wel duurder worden. En daar betaal je als consument aan mee. De verpakkende industrie betaalt namelijk voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Dat kost jaarlijks zo'n 150 miljoen euro. Dat bedrag is verwerkt in de producten die je koopt. Door het Chinese verbod is de prijs van kunststof afval fors gedaald, waardoor er meer geld bij moet om het te recyclen.

Volgens de sector moet de oplossing gezocht worden in het creëren van een grotere vraag naar gerecyclede plastics binnen Europa. Doordat nieuw plastic goedkoop is, is er nauwelijks vraag naar gerecycled plastic. En de verpakkende industrie heeft geen verplichting om gerecycled plastic te gebruiken.

"We moeten hier echt werk van maken", zegt Hester Klein Lankhorst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. "En we moeten niet alleen plastic recyclen om er verpakkingen van te maken. Maar ook auto-onderdelen en bouwmateriaal. In die sectoren zou je ook veel gerecycled plastic kwijt kunnen." Volgens haar moeten de Europese en Nederlandse overheid ook met subsidies komen om de recycle-capaciteit te vergroten. "En er moet zo min mogelijk de verbrandingsoven in, want dat is echt zonde."

De overheid moet het gebruik van gerecycled materiaal ook stimuleren, vindt Ben Kras van Kras Recycling. "Bijvoorbeeld door de belasting te verlagen op producten die gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Of een verplichting voor bedrijven om een bepaald percentage gerecyclede grondstoffen te gebruiken. Dan komt de vraag vanzelf op gang."

Waarom wil China ons plastic afval niet meer?

Al sinds de jaren tachtig kopen Chinese bedrijven industrieel afval uit het Westen. Lang was die regeling voordelig voor beide partijen: westerse bedrijven raakten hun afval kwijt, en het gerecyclede plastic diende als onmisbare grondstof voor de Chinese economie.

Maar van die regeling heeft de Chinese overheid nu genoeg. Het afval van westerse bedrijven is vaak slecht gesorteerd, en bevat soms gevaarlijke stoffen, schreef China in juli 2017 aan de Wereldhandelsorganisatie. Het land vindt het westerse afval een last voor het milieu en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid.

Bovendien is de Chinese economie volgens de overheid inmiddels groot genoeg om zelf voldoende afval te produceren dat gerecycled kan worden. In maart vorig jaar kwam de Chinese overheid met een plan om afval sorteren verplicht te maken in 46 steden.

Zo hoopt de Chinese overheid dat buitenlands afval op termijn overbodig wordt. Sinds 1 januari is een ban ingesteld op 24 soorten afval, waaronder vervuild textiel en verschillende soorten kunststof.